BALKONY STOJĄCE - CYNKMET - Cynkownia Ogniowa, Malarnia Proszkowa, Wyroby Metalowe, Odgromy, Uziomy, Konstrukcje Stalowe - Cynkmet
Skip Navigation

 
 
 

BALKONY STOJĄCE

Wszelkie informacje pod tel. 0048 68 41 909 41, Mobil. 0048 603 620 760, Mobil. 0049 179 914 73 73.


CYNKMET-BALKON TYP "EKO I"

Øzostał skonstruowany z myślą o połączeniu wysokiej jakośći i minimalnych kosztów

Øwykonywany jest wyłącznie w następujących wielkościach:

długość: od 2 do 3 m, głębokość od 1 do 1.5 m

Østojący na czterech słupach

Øz ograniczonym wyborem barierek


Cynkmet-balkon typ "EKO I" składa się z płyty balkonowej do której mocowana jest podłoga z drewna. Płyta balkonowa wykonana jest z łączonych ram stalowych.

Platforma balkonu wsparta jest na 4 słupach, które stoją na zagłębionych w ziemi fundamentach betonowych. Rozwiązania konstrukcyjne, zabezpieczenie antykorozyjne i jakość wykonania tych balkonów, mimo korzystnej ceny odpowiada najwyższym wymaganiom.


CYNKMET-BALKON TYP "EKO II"

Øzostał skonstruowany z myślą o połączeniu wysokiej jakośći i minimalnych kosztów

Øwykonywany jest wyłącznie w następujących wielkościach:

długość: od 2 do 3 m, głębokość od 1 do 1.5 m

Østojący na dwóch słupach

Øz ograniczonym wyborem barierek

 

Cynkmet-balkon typ "EKO II" składa się z płyty balkonowej do której mocowana jest podłoga z drewna. Płyta balkonowa wykonana jest z łączonych ram stalowych.

Platforma balkonu wsparta jest na 2 słupach, które stoją na zagłębionych w ziemi fundamentach betonowych. Rozwiązania konstrukcyjne, zabezpieczenie antykorozyjne i jakość wykonania tych balkonów, mimo korzystnej ceny odpowiada najwyższym wymaganiom.

.