BALKONY DOSTAWNE - CYNKMET - Cynkownia Ogniowa, Malarnia Proszkowa, Wyroby Metalowe, Odgromy, Uziomy, Konstrukcje Stalowe - Cynkmet
Skip Navigation

 
 
 

BALKONY DOSTAWNEKONSTRUKCJE BALKONÓW


Produkujemy następujące rodzaje balkonow stalowych:

Østojące   

Øwiszące       Øozdobne Øfrancuskie

Øwieże balkonowe

O WŁAŚCIWYM ROZWIĄZANIU DECYDUJĄ WARUNKI KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE BUDYNKU! Ø INFORMACJE DLA INWESTORÓW tel. 0048 68 41 909 41,  Mobil. 0048 603 620 760,   Mobil. 0049 179 914 73 73

ZALETY NASZYCH BALKONÓW

-- krótki czas montażu, dzięki systemowi łączenia elementów

-- możliwość realizacji b. dużych balkonów dzięki wysokiej wytrzymałośći elementów stalowych użytych do ich
  produkcji

-- możliwość montażu bez użycia dźwigu dla niektórych typów balkonów

-- różnorodność rozwiązań zaspakajająca wymagania każdego Inwestora i dająca możliwość stworzenia
  indywidualnej formy balkonu

-- możliwość zastosowania w budynkach modernizowanych, remontowanych i nowo budowanych

-- jakość i gwarancja zapewniona na podstawie certyfikacji ISO 9001 oraz kwalifikacji spawaliczych naszych
  pracowników

-- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wszystkich elementów stalowych balkonu, na
  życzenie dodatkowo lakierowane proszkowo

-- obok balkonów modułowych proponujemy rozwiązania Indywidualne wg. specyficznych życzeń Inwestora

-- możliwość zamównienia elementów dodatkowych jak: zadaszenia, przegrody wietrzne i oddzielające,
  mocowania dla skrzynek na kwiaty, uchwyty do parasoli, odwodnienie itp.WYKOŃCZENIE BALKONÓWZapewniamy doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji, oferujemy usługi projektowe, obliczenia statyczne, uzyskanie pozwolenia, wykonawstwo i montaż, ewentualny demontaż balkonów starych.