Przygotowanie konstrukcji do cynkowania - WTWiO - CYNKMET - Cynkownia Ogniowa, Malarnia Proszkowa, Wyroby Metalowe, Odgromy, Uziomy, Konstrukcje Stalowe - Cynkmet
Skip Navigation

 
 
 

Przygotowanie konstrukcji do cynkowania - WTWiOProsimy zwracać uwagę na przygotowanie konstrukcji do cynkowania! Szczególnie ważne jest właściwe wykonanie otworów technologicznych, ponieważ brak choćby jednego lub jego niewłaściwa średnica może doprowadzić do całkowitego zniszczenia konstrukcji.


1. Tabela średnicy otworów - Minimalne średnice otworów technologicznych w zależności od profilu i wielkości kształtowników
2. Konstruowanie elementów stalowych - Przykłady konstruowania elementów z profili zamkniętych
3. Konstruowanie elementów stalowych - Przykłady konstruowania podstaw słupów
4. Konstruowanie elementów stalowych - Przykłady konstruowania elementów z profili zamkniętych
5. Konstruowanie elementów stalowych - Przykłady konstruowania z kształtowników
6. Konstruowanie elementów stalowych - Przykłady konstruowania elementów zbiornikowych i wzmocnień.
7. Ustalenia końcowe
7.1. Wymogi niniejszego WTWiO odnoszą się do jedynie do powłok zewnętrznych. W przypadkach wymagań szczególnych należy pisemnie poinformować Zakład .
7.2. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu, składowania i montażu poza jego terenem.
7.3. Usterki, za które Zakład ponosi odpowiedzialność - o ile nie uzgodniono inaczej - należy zgłosić Zakładowi, który je usuwa przed wydaniem zleceniodawcy.

Przykłady konstruowania elementó z profi
Przykłady konstruowania podstaw słupów
Przykłady konstruowania elementów z prof
Przykłady konstruowania z kształtowników
Przykłady konstruowania elementów zbiorn